De första resultaten från det nya instrumentet CRISP på det svenska solteleskopet SST presenteras i en artikel av Göran Scharmer och medförfattare. CRISP står för CRisp Imaging SpectroPolarimeter - alltså en avbildande spektropolarimeter som ger skarpa bilder. I princip fungerar det som ett mycket smalt filter som också mäter ljusets polarisation. Genom att observera i utvalda spektrallinjer kan man härigenom få kartor över magnetfältets styrka och riktning på solytan samt sådant som solgasens temperatur och flöden. Resultaten i artikeln visar hur magnetfältet varierar mycket kraftigare över små avstånd i solfläckens yttre delar eller penumbra än vad man hittills lyckats se. Vissa detaljer tycks också ge stöd åt teorin att penumbrans struktur i huvudsak danas av konvektion - något som hittills varit kontroversiellt.

- Dessa första resultat visar vilken guldgruva CRISP kommer att vara för solforskningen de kommande åren, säger professor Göran Scharmer som är föreståndare för Kungl. Vetenskapsakademiens institut för solfysik.

CRISP har finansierats med ett bidrag från Marcus och Marianne Wallenbergs Stiftelse.

Originalartikeln:
Spectropolarimetric Imaging of Penumbral Fine Structure Kontakt:

Göran Scharmer, Tfn: 08-5537 8532, scharmer@astro.su.se