Göran Scharmer, adjungerad professor vid Institutionen för Astronomi och föreståndare för institutet för solfysik tilldelas medaljen för sitt arbete inom utveckling av den observationella solfysiken, och stärkandet av universitets forskningsposition inom solfysik.

 

Ni kan läsa mer om utdelningen och andra mottagare av medaljen här