Jaime de la Cruz Rodriguez vid Institutet för solfysik har tilldelats det prestigefulla Starting Grant från Europeiska forskningsrådet (ERC, European Research Council) för sitt projekt SUNMAG som syftar till att förstå "magnetfälts-reglerad uppvärmning och explosiva händelser i solkromosfären".

Detta är det enda ERC uppstartsanslag i astronomi (Panel PE9) i Sverige i år.