Omkring 20% av alla exoplaneter som har upptäckts ligger i stjärnsystem med två eller fler stjärnor. Separationen mellan stjärnorna i dessa dubbelstjärnesystem är i de flesta fall väldigt stor, men några planeter har upptäckts även i system där separationen är så liten som 20 ae (1 ae är medelavståndet mellan Jorden och Solen). Hur planeter kan bildas i en sån miljö är en förbryllande och viktig fråga, eftersom gravitationella störningar från systemets ena stjärna borde påverka planetbildningen starkt runt den andra.

En internationell forskargrupp ledd av Institutionen för astronomi vid
Stockholms universitet har undersökt bildandet av beboeliga planeter
i den mest kända dubbelstjärnan, vår närmaste granne Alfa Centauri, där man hittills inte har funnit några planeter. Systemet ligger ungefär 4 ljusår bort och har en separation på 23 ae. I en artikel av Philippe Thebault och medförfattare konstaterar de att planetbildning är väldigt svårt om avståndet är mer än ca. 0,5 ae från respektive stjärna. För den mindre stjärnan Alfa Cen B motsvarar detta dock den innersta delen av dess beboeliga zon (där vatten kan existera i flytande form). Därför är denna region kring 0,5 ae förmodligen den bästa platsen att leta efter möjliga jordliknande planeter i framtida observationella studier. Det kan dock inte uteslutas att planeter kan finnas även längre ut i systemet. De skulle kunna ha bildats om t.ex. separationen mellan stjärnorna var större förr än den är idag.

Originalartikel:
Planet formation in the habitable zone of alpha Centauri B Kontakt:

Philippe Thebault, Tfn: 08-5537 8559, thebault@astro.su.se