Vad är kometen ISON?

Kometen ISON (egentligen C/2012 S1 ISON) är en s.k. solstrykande komet som upptäcktes i september 2012. ISON har troligen sitt ursprung i Oorts moln - ett enormt område med fragment av is och grus i solsystemets yttersta kant. Sådana kometer är intressanta ur ett forskningsperspektiv eftersom Oorts moln har varit i stort sett oförändrat sedan solsystemet bildades. När en komet passerar nära jorden kan vi på så sätt få en inblick i vilken kemisk sammansättning vårt solsystem hade i sina allra tidigaste stadier.

Bl.a. kommer den svenska forskningssatelliten Odin att användas för att studera ISON. Ombord på Odin finns avancerade instrument för att mäta spektrallinjer från astronomiska objekt. Spektrallinjer fungerar som en slags kemiska fingeravtryck som kan användas för att ta reda på vad t.ex. en komet består av. Odin kommer framförallt att leta efter vattenånga från ISON efter att kometen passerat solen.

ISON kommer att runda solen den 28:e november. Den 26 december passerar den som närmast jorden.

 
ISON fotograferad med Hubble-teleskopet. Foto: NASA
ISON fotograferad med Hubble-teleskopet. Foto: NASA, ESA och Hubble Heritage Team (STSci/AURA)
 

 

Kan ISON bli århundradets komet?

ISON har redan fått en hel del uppmärksamhet i media och har ofta pekats ut som "århundradets komet". Påståenden om att den kan bli ljusstarkare än fullmånen har cirkulerats flitigt.

Sanningen är att ingen vet hur ljusstark ISON kommer att bli. Kometer är notoriskt oförutsägbara, och ISON är extra problematisk. Eftersom den passerar så nära solen finns det en risk att kometen slits sönder och mer eller mindre kokar bort.

De senaste mätningarna av ljusstyrkans utveckling tyder dock på att det finns goda chanser till ett spektakulärt skådespel i mitten av december, men risken finns också att den helt förstörs vid solpassagen. Med lite tur kan kometen bli lika ljusstark som Venus. Att den skulle lysa lika starkt som fullmånen verkar dock tämligen osannolikt. Vi kommer att följa ISONs utveckling under hösten och kontinuerligt uppdatera denna sida med mer information.

När kan jag se ISON?

Under oktober kommer ISON att passera i stjärnbilden Lejonet, nära Mars. Vid den här tiden kommer den inte att vara synlig för blotta ögat, men möjligen med hjälp av en handkikare.

I november försvinner kometen bakom solen, för att sedan dyka upp igen i början av december. Det är nu den kommer att lysa som starkast, förutsatt att den överlever solpassagen. Du kan se ISON i väster strax efter solnedgången, och på morgonen i öster.

Detaljerade kartor över ISONs position under hösten kan du t.ex. hitta här.

Kometkväll på Institutionen för astronomi

Den 12:e december kommer vi på Institutionen för astronomi att ordna en kometkväll med spännande kometföreläsningar och chans att träffa astronomer. Om vädret tillåter och kometen överlever solpassagen kommer vi även att ordna med kikare för att titta på ISON. Gratis inträde!

Uppdatering: Det står nu klart att ISON förstördes under solpassagen, och det kommer därför inte bli några observationer under kometkvällen.

Användbara länkar

Vill du veta mer om ISON? Här är några utvalda länkar:

 

Uppdatering efter solpassagen

Den 28:e november försvann ISON bakom solen, och astronomer över hela världen letade febrilt efter kometen där den förväntades dyka upp igen. Det var hela tiden väldigt osäkert om ISON skulle överleva passagen och kanske bli en av århundradets mest spektakulära kometer, eller om den skulle slitas i stycken av den enorma gravitationskraften och kraftiga strålningen från solen.

Dessvärre står det nu klart att ISON inte överlevde närkontakten med solen. NASAs rymdbaserade solteleskop SOHO observerade visserligen fragment av det som troligen är ISONs kärna, men större delen av kometen verkar helt ha förstörts, och kommer inte att kunna ses med blotta ögat.