Angela Adamo har beviljats etableringsbidrag från VR och ett bidrag från Rymdstyrelsen för att studera hur stjärnbildning fungerar i andra galaxer. Hon kommer att undersöka hur stjärnbildning kan leda till att stjärnor samlas i hopar, på skalor från några ljusår till tiotals ljusår. Målet är att förbättra förståelsen för stjärnbildningsprocesser, på storleksskalor från enskilda stjärnor till hela galaxer.

Den öppna stjärnhopen Westerlund 2 ligger i vår galax, Vintergatan. Stjärnhopar av detta slag är den typ av regioner i andra galaxer som Angela Adamo tänker studera. Bilden är tagen med rymdteleskopet Hubble. Bild: NASA, ESA, Hubble Heritage Team (STScI/AURA), A. Nota (ESA/STScI), Westerlund 2 Science Team
Den unga stjärnhopen Westerlund 2 ligger i vår galax, Vintergatan. Stjärnhopar av detta slag är den typ av regioner i andra galaxer som Angela Adamo tänker studera. Bilden är tagen med rymdteleskopet Hubble. Bild: NASA, ESA, Hubble Heritage Team (STScI/AURA), A. Nota (ESA/STScI), Westerlund 2 Science Team


Matthew Hayes har beviljats konsolideringsbidrag från VR (2 miljoner kr/år under sex år) som han planerar att  använda främst för att anställa postdoktorer. Målet är att bättre karaktärisera hur mycket mekanisk energi som finns i galaxvindar och hur mycket av den som har tilförts av tunga stjärnor och supernovor. I studien planerar han att kombinera data från ett brett våglängdsområde (från röntgen- till radiostrålning).

Andra mottagare av nyliga bidrag från VR vid Institutionen för astromi är Stephan Rosswog och Garrelt Mellema.