PLATO skjuts upp år 2026 och kommer att övervaka hundratusentals relativt ljusstarka stjärnor över stora delar av himlen. Teleskopet söker efter de regelbundna minskningar i ljusstyrka som uppkommer när en planet passerar framför sin stjärna, och därmed skymmer en del av stjärnljuset.

PLATO har ett särskilt uppdrag att söka efter och karakterisera jordlika planeter som cirklar runt stjärnor som liknar solen på sådana avstånd att det blir lagom varmt – den så kallade beboeliga zonen, där flytande vatten kan finnas på en planets yta. PLATO ska också undersöka seismisk aktivitet hos en del värdstjärnor och ur det bestämma massa, storlek och ålder, vilket bidrar till förståelsen av planetsystemen.

Rymdteleskopet PLATO har som främsta uppgift att söka efter jordlika planeter runt andra stjärnor än solen. Bild: DLR
Rymdteleskopet PLATO har som främsta uppgift att söka efter jordlika planeter runt andra stjärnor än solen. Bild: DLR

Ett internationellt konsortium står för instrumenten ombord. Det svenska bidraget koordineras av Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet och består i huvudsak av optiska filter. Stockholms universitet är under tisdag till torsdag (20–22 juni) värd för ett PLATO-konsortiummöte vid Albanova universitetscentrum.

Utöver Stockholms universitet bidrar Chalmers, Lunds universitet och Uppsala universitet till PLATO-projektet.

Mer information

Alexis Brandeker, docent i astronomi, Stockholms universitet, Svensk koordinator för PLATO. Telefon: 08-5537 85 39, e-post: alexis@astro.su.se

Detta pressmeddelande finns även på Mynewsdesk.