Oskar Klein Centre (tidigare CosmoParticle Collaboration) utsågs tidigare i år till en av 20 nya Linnémiljöer av Vetenskapsrådet och fick därmed finansiellt stöd med 70 Mkr fördelade på 10 år. Oskar Klein Centre är en exceptionellt framstående forskningsmiljö för högenergiastrofysik och kosmologi med forskare från både Stockholms universitet och KTH.

Centret har fått sitt namn efter den framstående svenske teoretiska fysikern Oskar Klein (1894-1977) som i över 30 år var professor vid Stockholms universitet. I sin forskning visade han bl.a. att extra rumsdimensioner kan vara små och hoprullade, vilket är en av de grundläggande idéerna i strängteorin.

Vid den officiella invigningen den 26/11 samlades centrets forskare samt representanter från Stockholms universitet och KTH. Lena Gerholm, prorektor vid Stockholms universitet, Gustav Amberg, dekan för Skolan för teknikvetenskap vid KTH, Sven Mannervik, prefekt vid Fysikum vid Stockholms universitet, Göran Östlin, prefekt vid Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet, samt centrets ledare Lars Bergström höll högtidstal. Forskare i kollaborationen berättade också om de olika forskningsområdena där centret har spetskompetens. Från Institutionen för astronomi leder Claes Fransson, Garrelt Mellema, Jesper Sollerman och Göran Östlin några av dessa områden.

Forskarna söker gemensamt svaren på några av de mest grundläggande frågorna om hur universum fungerar: Vad är mörk energi? Vad och var är mörk materia? Vilken fysik ligger bakom de mest energirika processerna i universum såsom supernovor, gammablixtar och svarta hål? Pengarna kommer att användas för att på olika sätt stärka samarbetsmiljön, bland annat genom nya forskartjänster. I en första satsning har upp till sju post-doc-tjänster utlysts.

Oskar Klein Centre Kontakt:

Claes Fransson, Tfn: 08-5537 8517, claes@astro.su.se