Projektet Fundamentala magnetiska processer i solkromosfären har beviljats 33 950 000 kronor under fem år av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Ledare för projektet är Jorrit Leenaarts, universitetslektor vid Institutet för solfysik, Institutionen för astronomi. Se pressmeddelandet från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.