Christian Setzer tilldelades ett speciellt stipendium på 10 000 kr av rektorn för stort engagemang och goda insatser som masterstudent. Christian har precis avslutat sina masterstudier i astronomi. Han tog sin kandidatexamen vid Iowa State University i USA och började på masterprogrammet i astronomi i 2015. Hans stora intresse är kosmologi och hans masterarbete (Linear Structure Formation of Ghost-Free Massive Bigravity) var inom detta område. Efter sommaren ska han börja som doktorand inom observationell kosmologi vid Fysikum.