Aina Elvius, tidigare professor vid Institutionen för astronomi, Stockholms universitet, fyller 100 år den 26 juni. Elvius disputerade 1956 vid dåvarande Stockholms högskola på en avhandling om böjning och polarisering av ljus i spiralgalaxer. De följande åren tjänstgjorde hon i Stockholm och Uppsala och var vid ett flertal tillfällen gästforskare i USA. Vid Institutionen för astronomi var hon professor 1979-81 och därmed Sveriges första kvinnliga professor i astronomi. Hennes forskning har inriktats på polarisering av ljus i galaxer och på aktiva galaxkärnor. I dåvarande Astronomisk tidsskrift har Elvius skrivit ett flertal populärvetenskapliga artiklar. Hon är sedan 1975 ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. Via denna länk nås ett urval av Elvius publikationer.

Institutionen för astronomi gratulerar Aina Elvius på hundraårsdagen.

Galaxen M 82 har varit ett återkommande objekt i Aina Elvius forskning. Denna galax har livlig bildning av nya stjärnor och ligger 12 miljoner ljusår bort i stjärnbilden Stora björnen. Bilden togs med rymdteleskopet Hubble. Bild: NASA/ESA, Hubble Heritage Team, Gallagher, Mountain & Puxley.
Galaxen M 82 har varit ett återkommande objekt i Aina Elvius forskning. Denna galax har livlig bildning av nya stjärnor och ligger 12 miljoner ljusår bort i stjärnbilden Stora björnen. Bilden togs med rymdteleskopet Hubble. Bild: NASA/ESA, Hubble Heritage Team, Gallagher, Mountain & Puxley.