Den första bilden av det supermassiva svarta hålet i Vintergatans centrum. Bild: EHT collaboration