Projektet, som heter Legacy ExtraGalactic UV Survey(LEGUS) har tagit fram kataloger av stjärnor för alla 50 galaxer och stjärnhopskataloger för 30 av dem, såväl som bilder av galaxerna. Datan ger detaljerad information om unga, massiva, stjärnor och stjärnhopar, och hur miljöerna runt dem påverkar deras utveckling. Detta utgör en stor resurs som kan användas för att förstå komplexiteterna kring stjärnbildning och galaxevolution.

Ett litet team vid Institutionen för Astronomi lett av Dr. Angela Adamo har spelar en stor roll i utvecklingen och studierna av stjärnhoparna i LEGUS galaxerna. Mer detaljer kan man hitta här: http://hubblesite.org/news_release/news/2018-27

LEGUS galaxerna
Några av LEGUS galaxerna. BIld från NASA/ESA (http://hubblesite.org/images/news/release/2018-27)