Nordiska Optiska Teleskopet på La Palma. Foto: NOT/Magnus Gålfalk
Nordiska Optiska Teleskopet på La Palma. Foto: NOT/Magnus Gålfalk

En internationell forskargrupp ledd av Erkki Kankare vid Queen’s University Belfast, Storbrittanien, och med professor Peter Lundqvist vid Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet som medarbetare, har upptäckt ett nytt bestånd av extremt ljusstarka explosioner i avlägsna galaxer. Dessa kan vara de ljusstarkaste supernovaexplosioner som någonsin observerats. Gruppens forskning bygger främst på observationer gjorda med Nordiska Optiska Teleskopet (NOT) på La Palma, som delfinansieras av Vetenskapsrådet.

 

Länk till artikeln: Kankare et al. 2017, Nature Astronomy, "A population of highly energetic transient events in the centres of active galaxies".

Se även sammanfattningen från Oskar Klein-centret (engelska) samt pressmeddelanden från Queen’s University Belfast (engelska) och från Åbo universitet (finska).

Kontakt: Peter Lundqvist, Institutionen för astronomi, peter@astro.su.se, tel. 08-55378518

Vänster: PS1-10adi + omgivande fält, snart efter utbrottet. Mitten: PS1-10adi + fältet, lång tid efter utbrottet. Höger: Tidig bild minus sen bild, för att avlägsna bakgrunden. Bild: Erkki Kankare et al.
Vänster: Den extremt ljusstarka PS1-10adi + omgivande fält, snart efter utbrottet. Mitten: PS1-10adi + fältet, lång tid efter utbrottet. Höger: Tidig bild minus sen bild, för att avlägsna bakgrunden. Bild: Erkki Kankare et al.