I över 10 år har rymdteleskopet Fermi observerat högenergetisk strålning från gammablixtar. De uppstår när massiva stjärnor dör, eller då två neutronstjärnor - extremt kompakta rester från tidigare stjärnor - smälter samman. I båda fallen kan det bildas svarta hål, och enorma mängder energi frigörs. Resultaten från
observationerna har nu sammanställts, och ger forskare ny insikt i de fysikaliska processer som verkar. En av de som lett arbetet är Magnus Axelsson, astronom, Institutionen för astronomi
vid Stockholms universitet.

- Varje gammablixt är på något sätt unik, säger han, och det är först när vi kan sammanställa och jämföra ett stort antal som vi kan börja se mönster och förstå vad de har gemensamt. Det ger oss i sin tur nya ledtrådar för att avgöra vilken eller vilka processer som leder till den högenergetiska strålningen.

För att observera gammablixtar gäller det att vara snabb - de kan uppträda var som helst på himlen, och de flesta har falnat inom ett par minuter. Därför krävs teleskop som Fermi, som har ett stort synfält. Satelliten kretsar ett varv kring jorden på ca 90 minuter, och dess huvudinstrument ser ungefär 20% av himlen vid ett givet ögonblick.

I studien har man riktat in sig på de gammablixtar med dem mest energetiska fotonerna, flera miljoner gånger mer än synligt ljus. I snitt sker ungefär en gammablixt om dagen, men det är långt ifrån alla som når de höga energier som man tittat på i denna studie. Fermi bär även med sig ett mindre experiment, som mäter röntgenstrålning. Under studiens tio år kunde detta räkna in över 2300 gammablixtar, medan endast 186 nådde upp i de energier
som krävdes för att vara med i sammanställningen.

- Resultaten är ändå ett stort steg framåt, säger Magnus Axelsson. I en tidigare sammanställning, som gjordes efter tre år, fanns bara 35 gammablixtar. Tack vare bättre analysmetoder blir vi allt bättre på att identifiera högenergetisk strålning från gammablixtar. Det ger oss bättre möjligheter att pröva teoretiska modeller - med öppnar också för nya upptäckter och nya frågor.

Läs mer om studien, och se exempel på gammablixtar som fört forskningen framåt, i NASAs press release (på engelska)!

 

Artikeln i the Astrophysical Journal