I kosmiska krockar skapas ibland både gravitationsstrålning och vanligt ljus. Projektet ”Gravity meets light” syftar till att förstå mer om de här krockarna och den strålning som de ger upphov till. Genom en komplett kedja från simuleringar och modeller till observationer hoppas forskargruppen få mer kunskap om gravitationsstrålning, men även var, och hur, de allra tyngsta grundämnena bildas i universum.
 

Ni kan läsa mer om projektet här

Datorsimulering av en sammanslagning av två neutronstjärnor