Krabbnebulosan är ett av de mest undersökta objekten på himlen, men många av dess egenskaper förbryllar forskarvärlden än idag. Exempelvis verkar den sammanlagda massan och energin för supernovaresten mindre än förväntat. Anestis Tziamtzis, doktorand vid Institutionen för astronomi, och medarbetare har i en ny studie letat efter en möjlig halo som består av utkastat material från supernovaexplosionen och omger den synliga nebulosan. Om en sådan halo finns kan det lösa dessa problem.

Forskarna har använt det 2,2 meter stora teleskopet MPG/ESO i Chile och det 2,56 meter stora Nordiska Optiska Teleskopet (NOT) på La Palma för att ta djupa bilder i vätets H-alfa-linje och på så sätt försöka detektera skalet. Omfattande bildanalys har gjort att de kunnat komma ner till bland de bästa gränserna för massan på skalet. Massgränsen som de lyckas fastställa tillåter att Krabbnebulosan uppkom i en vanlig supernovaexplosion. Analysmetoden som gruppen har utformat är också användbar för att studera materia runt andra större objekt med ljussvaga halos, som t.ex. vissa typer av galaxer.

Originalartikeln:
Observational and theoretical constraints for an H-alpha-halo around the Crab Nebula

Kontakt:
Anestis Tziamtzis, anestis@astro.su.se
Peter Lundqvist, Tfn: 08-5537 8518, peter@astro.su.se