Flytten, som sker den 1:a januari 2013, kommer att innebära flera nya forskar- och doktorandtjänster inom solfysik.

 
Swedish Solar Telescope
Svenska solteleskopet (SST) på La Palma. Foto: Göran Scharmer.
 

- Att solfysiken nu formellt blir en del av Stockholms universitet är mycket glädjande, och innebär att vi kan stärka både forskning och undervisning inom solfysik, och astrofysik i stort, samt dra nytta av varandra, säger Göran Östlin, professor i astronomi och prefekt vid Institutionen för Astronomi vid
Stockholms universitet.

Press-release på universitetets webbplats