Idag invigs Institutet för solfysik formellt vid Institutionen för astronomi, Stockholms universitet. Institutet, som grundades 1951, har tidigare drivits av Kungliga Vetenskapsakademien. Etableringen vid SU kommer att innebära flera nya forskar- och doktorandtjänster.

- Vi vill tacka alla som har hjälpt till att göra detta möjligt, säger Dan Kiselman, forskare vid Institutet för solfysik.

Läs mer.