Den senaste tiden har perseiderna, fosfin i Venus atmosfär och möjligheterna för liv i solsystemet på andra platser än jorden uppmärksammats.