James Webb-teleskopet kommer skjutas upp på juldagen och här på Institutionen för astronomi är vi ett tiotal forskare som kommer att jobba direkt med data från teleskopet. Vi kommer bland annat att studera avlägsna galaxer, planeter som kretsar kring andra stjärnor, och supernovor.