Pressmeddelande (på svenska):

Stockholms universitet

Presentation i radio (på svenska):

Vetandets värld

 

Artiklar m.m. som beskriver de senaste upptäckterna (på engelska):

 

Filmer som visar simuleringar av kolliderande neutronstjärnor med förklarande text

Illuminating gravitational waves: A concordant picture of photons from a neutron star merger 

A kilonova as the electromagnetic counterpart to a gravitational-wave source

Multi-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger

A Radio Counterpart to a Neutron Star Merger

Fermi-LAT observations of the LIGO/Virgo event GW170817

Follow up of GW170817 and its electromagnetic counterpart by Australian-led observing programs