I denna kurs, som erbjuds i masterprogrammet vid Institutionen för astronomi, ingår observationer med bl.a. NOT på La Palma. I detta fall har en grupp studenter medverkat i observationer av objekt som tidigare har upptäckts med den s.k. Zwicky Transient Facility. Studenterna och deras handledare kunde från spektra tagna med NOT klassificera objekten som supernovor av olika typer.