Den 17 augusti 2017 observerades för första gången gravitationsvågor och ljus från samma astronomiska källa, samtidigt. Det var två neutronstjärnor, extremt kompakta stjärnrester, i en galax 130 miljoner ljusår bort som slogs samman och sände ut både gravitationsvågor och ljus. Händelsen fick beteckningen GW170817. Dussintals teleskop observerade under följande veckor och månader strålning från händelsen. Medarbetare vid Institutionen för astronomi deltog i detta arbete. Bland teleskopen som använts finns anläggningen Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) i Pune, Indien, som består av 30 sammankopplade radioteleskop. Observationerna har visat att de sammanslagna neutronstjärnorna fortsatte att ljusna ännu 100 dygn efter sammanslagningen. Radioobservationerna tyder på att en mycket snabb jetstråle, som sänts ut från de sammansmältande neutronstjärnorna, plöjer in i material som omger stjärnorna. GMRT har fångat upp den långvågigaste strålningen hittills från denna händelse, vid decimetervåglängder.

Bilden till vänster visar en jetstråle sedd från sidan (som ger upphov till ett kort gammastrålningsutbrott), vilket är ett scenario som studien utesluter. Bilden till höger visar en jetstråle inuti GW170817 (den smala, ljusa strålen i bilden) som deponerar sin energi i det utkastade materialet (visat i brunt/gult) och därmed ger upphov till det breda utflödet (visat i rött/rosa). Detta scenario kallas för den kvävda jet-kokongen. Figuren är schematisk och ej skalenlig. Bildkälla: NRAO/AUI/NSF: D. Berry​
Bilden till vänster visar en jetstråle sedd från sidan (som ger upphov till ett kort gammastrålningsutbrott), vilket är ett scenario som studien utesluter. Bilden till höger visar en jetstråle (den smala, ljusa strålen i bilden) inuti GW170817 som deponerar sin energi i det utkastade materialet (visat i brunt/gult) och därmed ger upphov till det breda utflödet (visat i rött/rosa). Detta scenario kallas för den kvävda jet-kokongen och är troligen vad som observerats. Figuren är schematisk och ej skalenlig. Bildkälla: NRAO/AUI/NSF: D. Berry​

 

Den nya studien (A mildly relativistic wide-angle outflow in the neutron star merger GW170817) leds av Kunal Mooley vid Caltech och har Poonam Chandra bland medförfattarna.

En intervju med Poonam Chandra, gjord av Sveriges Radio, sändes 21 december 2017 och kan höras här.

För mer information, se även pressmeddelandet från Caltech (engelska).