Lennart Dahlmark (1920-2015) var en av Sveriges allra mest framgångsrika amatörastronomer. Under 1940-talet studerade han astronomi vid Stockholms högskola och Stockholms observatorium i Saltsjöbaden. Han deltog som student bl.a. i observatoriets solförmörkelseexpeditioner till Brattås i Västerbotten 1945 och Brasilien 1947. Dahlmark var en skicklig instrumentmakare och en mästare i att tillverka egna, avancerade teleskop och hjälputrustning för sina astronomiska studier. 

Med tiden förvärvade Dahlmark en egendom i Frankrike belägen i grannskapet av det franska Observatoire d’Haute Provence, där han byggde sitt eget privatobservatorium. Dahlmarks specialitet var upptäckt och observationer av variabla stjärnor, dvs. stjärnor som varierar i ljusstyrka. Denna forskning kräver upprepad fotografering vid ett antal olika tillfällen av en och samma trakt på himlen. Lennart Dahlmark konstruerade själv de blinkkomparatorer som krävdes för att jämföra de olika fotografiska upptagningarna. Med hjälp av dessa kunde han upptäcka nya variabler och sedan följa stjärnans variation i ljusstyrka för att klassificera den och därigenom bestämma orsaken till variationen, som t.ex. att stjärnan pulserar mer eller mindre regelbundet, eller att den i själva verket består av två stjärnor som cirkulerar runt varandra och då och då skymmer varandra, eller är följden av kraftiga utbrott i stjärnans atmosfär. 

Under åren 1967 till 2001 upptäckte Dahlmark 369 förut inte kända variabla stjärnor inom ett femtontal olika himmelsfält i den del av Vintergatan som är synlig från norra halvklotet. Sina upptäckter har han publicerat i internationella vetenskapliga tidskrifter. Han var under många år verksam inom Svenska Astronomiska Sällskapets sektion för variabla stjärnor.

Genom en generös donation år 2012 stiftade makarna Dahlmark Alva och Lennart Dahlmarks fond för uppmuntran och stöd till unga forskare vid Institutionen för Astronomi vid Stockholms Universitet. År 2009 tilldelade Kungl. Vetenskapsakademien Lennart Dahlmark Wargentinmedaljen i silver för hans framstående exempel på vad skickliga och hängivna amatörer kan bidraga med till vetenskapen.