Artists impression of a neutron star merger
Artist’s impression of jets of material from first confirmed neutron star merger - Image copyright Mark Garlick/University of Warwick

 

2017 är året som markerar början på multibudbärarastrofysik: För första gången någonsin detekterades gravitationsvågor från sammansmältningen av två ultratäta stjärnor, så kallade neutronstjärnor. Direkt efter utbrottet observerades en blixt av gammastrålning från samma plats och under de följande veckorna observerades en fyverkeriuppvisning tvärs över hela det elektromagnetiska spektrumet. Den här kombinerade "multibudbärarobservationen" har lett till stora framsteg i flera fält inom fysik. Det visade att neutronstjärns-sammanslagningar producerar gravitationsvågor så som förutspåtts från Einsteins allmänna relativitetsteori, att gravitationsvågor färdas med ljusets hastighet, och det lät oss göra en ny mätning av universums expansionshastighet. De här observationerna visade även att sammansmltningar av neutronstjärnor producerar de tyngsta elementen i Universum, som till exempel guld och platina. på grund av alla dessa framsteg så utsågs observationerna till tidskriften Science "the Breakthrough of the year 2017".

Det fanns dock en vetenskaplig kontrovers kring huruvida den observerade gammastrålningsblixten verkligen kom från på ett "klassiskt" gammastrålningsutbrott. Ett sådant utbrott producerar sin strålning i ett smalt fokuserat utflöde. Ett alternativt förslag var att strålningen kom från ett mer långsamt moln av utflödande material som kallades för en "kokong", men en sådan händelse skulle inte sett ut som en klassisk gammastrålningsblixt för någon observatör i universum. De nya observationerna som publiceras i en artikel i Nature Astronomy finner starka indikationer på att gammastrålningen producerats i ett ultra-relativistiskt smalt utflödeoch att om vi sett händelsen från en annan vinkel så hade det sett ut som en vanlig, ljusstark, gammastrålningsblixt.

Mer information om den här upptäckten kan man få här och Nature artikeln finns här: https://www.nature.com/articles/s41550-018-0511-3