Det svenska 1-meters solteleskopet (SST) fortsätter producera enastående resultat! En grupp forskare från Norge, Tyskland, Storbritannien och Sverige (Jaime de la Cruz Rodriguez, Uppsala Universitet) rapporterar i Nature (28 juni) om magnetiska virvelstormar som upptäckts i data från SST som bilden till vänster. Magnetiska virvelstormar liknar virvelstormar på jorden men har ett magnetiskt skelett och är hundratals, upp till tusen gånger större. Fast de är små jämfört med hela solen kan en enda virvelstorm täcka en yta som är lika stor som Europa eller USA.

 
Magnetic tornado
© Wedemeyer-Böhm
 

 

Med hjälp av data från SST tillsammans med data från Solar Dynamics Observatory (SDO) och numeriska simuleringar visar denna studie att magnetiska virvelstormar transporterar energi från solens yta upp till dess högst belägna atmosfärslager, koronan, där de bidrar till uppvärmingen av solens yttre atmosfär. Författarna drar slutsatsen att dessa magnetiska virvelstormar mycket väl kan vara den saknade pusselbiten i ett gammalt astrofysiskt problem: vad hettar upp den yttre atmosfären i stjärnor som solen? Bilden till höger, som illustrerar de numeriska simuleringarna, finns på omslaget till det nummer av Nature som utkommer den 28 juni.

Fina kromosfäriska detaljer i virvelstormarna kunde observeras med hjälp av SST:s mycket höga upplösning. Genom att jämföra virvelstormarnas lägen med SDO-observationer av miljontals grader het gas i koronan kunde författarna visa att virvelstormarna avsätter stora mängder energi i koronan, vilket förklarar dess upphettning och höga temperatur.

 
Magnetic tornado
© Wedemeyer-Böhm
 

Mycket stora virvlande rörelser på solytan upptäcktes redan 1998 med hjälp av SSTs 50-cm föregångare och småskaliga virvlar och virvelstormar på solytan upptäcktes 2008 med SST och i kromosfären (också med SST) 2009.

Mer information finns här och kan också fås från Dr Jaime de la Cruz Rodriguez, Uppsala Universitet (jaime.cruz@physics.uu.se) eller Dr. Sven Wedemeyer-Böhm, Oslo Universitet (sven.wedemeyer-bohm@astro.uio.no). Klicka på bilderna för att få större och mer högupplösta versioner.