Astronomer från Max Planck-institutet i Heidelberg och Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet har upptäckt den mest massiva stjärnan hittils i Vintergatans största födelseplats för stjärnor, W49. Stjärnan, som kallas W49nr1, är mellan 100 och 180 gånger mer massiv än Solen. Sådana enorma stjärnor är väldigt ovanliga--bara en handfull har hittats. Sett från Jorden skyms W49 av täta stoftmoln, så forskarna använde infraröda bilder tagna med ESO:s New Technology Telescope i Chile och Large Binocular Telescope i Arizona för att se genom stoftet. Man hoppas att den här upptäckten kommer att ny kunskap om hur extremt massiva stjärnor bildas, och vilken roll de spelar i stora stjärnhopar.
 
Läs den fullständiga press-releasen här (på engelska).
 
Kontaktperson:
Arjan Bik
Tel: +46 (0) 85537 8549