Kärnan i en aktiv galax lyser med hjälp av att ett supermassivt svart hål i centrum matas med gas och stoft från galaxens huvuddel. Galaktiska minispiralarmar, som är flera hundra ljusår långa, har postulerats vara den saknade länken mellan galaxskivans dynamik och kärnaktiviteten i centrum av aktiva galaxer, genom att armarna kanaliserar materia ner till det svarta hålet. Minispiralarmar skiljer sig från vanliga storskaliga spiralarmar, som sträcker sig omkring tio tusentals ljusår, och är svåra att känna igen, eftersom de i jämförelse är betydligt ljussvagare, bildar mycket färre antal stjärnor, och har mera kaotiska utseenden.

I en ny artikel har Glenn van de Ven (Institute for Advanced studies, Princeton, USA) och Kambiz Fathi (Institutionen för astronomi, Stockholms universitet) visat att kinematisk kartläggning av hastigheterna i minispiralarmar kan ge en mycket djupare inblick i hur de fungerar. Utöver en analys av armarnas struktur har forskarna även räknat ut hur stort gasinflödet är längs armarna in mot det supermassiva svarta hålet i den aktiva galaxen NGC 1097. Studien har öppnat ett nytt fönster mot aktivitet i centrum av aktiva galaxer.

Originalartikeln:
Kinematic analysis of nuclear spirals: feeding the black hole in NGC1097 Kontakt:

Kambiz Fathi, Tfn: 08-5537 8521, kambiz@astro.su.se