För att upptäcka neutriner behövs speciella detektorer och i detta fall har en sådan vid Sydpolen använts. Den upptäckta neutrinon hade mycket hög energi. Nu har man även kopplat neutrinodetektionen till en optisk observation (synligt ljus) och förklaringen till händelsen är att en stjärna kom så nära ett s.k. supermassivt svart hål, 700 miljoner ljusår bort, att den slets sönder.