Simulering av gas i bana kring det supermassiva svarta hålet i Vintergatans centrum.Bild: ESO/Gravity Consortium/L. Calçada

Roger Penrose får halva priset för sin upptäckt av att allmän relativitetsteori förutsäger existensen av svarta hål. Den andra halvan av priset delas av Andrea Ghez och Reinhard Genzel för upptäckten av det supermassiva svarta hålet i centrum av vår galax, Vintergatan.

 

Det finns forskningsprojekt både av teoretisk karaktär och med mer observationell inriktning vid Institutionen för astronomi som berör svarta hål. Frågor om priset kan besvaras av två forskare vid institutionen, Magnus Axelsson och Jesper Sollerman, samt Bo Sundborg vid Fysikum.