Traditionsenligt hölls nobelföreläsningarna den 8 december i Aula magna, Frescati, Stockholms universitet. Fysikpristagarna inledde dagen med tre uppskattade föredrag om sina respektive arbeten och upptäckter. Föreläsningarna kan ses via nätet i efterhand (se länkar nedan).

Nobelpristagarna i fysik 2019
Från vänster: James Peebles, Michel Mayor och Didier Queloz. Bild: MN