Stephans forskning handlar om kompakta astrofysikaliska objekt, främst vita dvärgar, neutronstjärnor och svarta hål. Sådana objekt kan ge upphov till universums mest våldsamma explosioner: supernovor och gammablixtar. En stor del av arbetet består av storskaliga datorsimuleringar som syftar till att bättre förstå fysiken bakom dessa explosioner. 

Stephan Rosswog
Stephan Rosswog
 

Förutom Stephan består den nya högenergiastrofysikgruppen av:
Emanuel Gafton, doktorand
Dr. Oleg Korobkin, postdoc
Dr. Ivan Zalamea, postdoc
Dr. des. Emilio Tejeda, postdoc (börjar i november 2012)