Gammablixtar har varit kända i c:a 50 år och har redan från början utmanat forskarna när det gäller att få fram förklaringsmodeller. Den nya upptäckten, som bygger på observationer från både satellitburna och markbundna teleskop, visar att nya fysikaliska förklaringar måste till.

Magnus Axelsson

Magnus Axelsson, Institutionen för astronomi

Mer information om upptäckten.