Institutionen för astronomi har låtit montera ett nytt radioteleskop avsett för utbildning. Det nya instrumentet är en antenn med 2,3 m diameter, med en detektor känslig för den radiostrålning av 21 cm våglängd som väte sänder ut. Vårt nya radioteleskop sitter på taket till AlbaNova, tillsammans med det tvillinginstrument som funnits där sedan 2011. En utförligare beskrivning nås via Stockholm Centimetre Radio Telescopes (engelska).

Se en film som visar när det gamla radioteleskopet lyftes bort och det nya lyftes på plats. Film: Alexander Agapow

Det nya radioteleskopet lyftes på plats 29 september 2017. Foto: Magnus Näslund
Det nya radioteleskopet lyftes på plats 29 september 2017. Foto: Magnus Näslund