Forskare har alltid trott att månen är en helt torr himlakropp, men på senare tid har man börjat luta åt att det finns vatten där. Vattnet finns i så fall i form av uråldrig is begravd vid polerna, där temperaturen ligger kring -230 grader Celsius. För att försöka ta reda på svaret har NASA skjutit upp rymdsonden LCROSS (Lunar CRater Observation and Sensing Satellite) som ska krascha mot månens yta den 9 oktober kl. 13.32 (svensk tid).

Experimentet kommer att ske i två steg. Först skickas en raket att krascha i en skugglagd krater på månens sydpol. Kollisionen kommer att kasta ut material från månens yta som bildar ett stort moln, i vilket det kan finnas is och vattenånga. Kort därefter kommer rymdsonden att följa efter ner genom molnet och analysera dess innehåll.

Forskare vid Institutionen för astronomi medverkar också i experimentet. Aage Sandqvist och H-G Florén programmerar den svenska satelliten Odin som ska ha sitt teleskop vänt mot nedslagsplatsen för kolla om det bildas vattenånga vid kollisionen. Förberedelserna uppmärksammades bland annat med ett inslag i Aktuellt på SVT2.
- En av Odins huvuduppgifter inom astronomin är att söka efter vattenånga i olika astronomiska objekt och det har satelliten verkligen lyckats med: i många kometer, i Mars-atmosfären, på Jupiter, i stjärnbildningsregioner och Vintergatans centrum. Nu gäller det månen, där Odin är programmerad för att studera innehållet i det moln som uppstår när LCROSS kolliderar med månens sydpol. Det är ett oerhört spännande projekt, säger Aage Sandqvist.

Mer information om LCROSS Kontakt:

Aage Sandqvist, Tfn: 08-5537 8523, aage@astro.su.se