Supernova 2019yvq
Supernova 2019yvq

Bilden ovan visar supernovan i galaxen NGC 4441. Det mycket ovanliga i utbrottet var den "UV-blixt" som upptäcktes strax efter utbrottet. De extremt ljusstarka objekt som kallas för supernovor förklaras beroende av typ som explosioner antingen av massiva stjärnor som nått sina slutstadier eller av vita dvärgar i dubbelsystem. För den senare typen kan denna upptäckt inom projektet Zwicky transient facility, som leds av bl.a. Jesper Sollerman vid Institutionen för astronomi, ge viktiga ledtrådar. Om något år kan den materia som expanderar efter explosionen ha blivit så tunn att nya observationer in mot explosionens centrum kan bli möjliga. Med hjälp av dessa hoppas man kunna få en bättre förståelse för bakgrunden till denna typ av supernovautbrott.

Mer information finns hos Cassiopeiabloggen (svenska) och Northwestern University (engelska).