Supernovor är ett av de mest energirika fenomen som vi känner till i universum och de har genom historien fascinerat människor när de dykt upp som nya stjärnor på himlen.

Supernovan (SN) 1987A exploderade i vår satellitgalax Stora Magellanska Molnet, endast 168 000 ljusår bort. Eftersom SN 1987A är så pass närbelägen, erbjuder den en unik möjlighet att detaljstudera mediet runt supernovan. SN 1987A utvecklas dramatiskt i alla våglängder på tidsskalor kortare än ett år genom att energi frigörs genom dynamisk växelverkan mellan gasen som kastades ut i supernovan och den inre delen av den cirkumstellära ringen. Detta gör att SN 1987A är ett fantastiskt "laboratorium" för att studera fysiken för gasmassor som kolliderar (s.k. chockad gas).

Avhandlingen täcker sju epoker av högupplösta spektra av kollisionen mellan gasutkastet och den omgivande ringen som tagits med instrumentet UVES vid VLT mellan oktober 1999 och november 2007. Tack vare UVES höga upplösning har det varit möjligt att urskilja strålningen som kommer från den chockade delen av ringen från den som kommer från den icke-chockade delen. Resultaten som presenteras i avhandlingen har därigenom gett en bättre förståelse för hur SN 1987A utvecklas.

Tid:

Torsdagen den 4 december, kl. 10.30
Plats: FA32, AlbaNova universitetscentrum, Roslagstullsbacken 21

Länk:
Avhandlingen Kontakt:

Per Gröningsson, Tfn: 08-5537 8536, per@astro.su.se