Per Olof Lindblad på 90-årsdagen. Foto: Aage Sandqvist
Per Olof Lindblad på 90-årsdagen. Foto: Aage Sandqvist

Per Olof Lindblad, professor emeritus vid Institutionen för astronomi, fyller 90 år den 22 oktober 2017. Lindblad disputerade 1960 vid dåvarande Stockholms högskola på en avhandling om galaxers spiralstruktur och blev 1966 professor och Kungliga vetenskapsakademiens astronom. När Stockholms universitet 1973 tog över verksamheten vid Stockholms observatorium från vetenskapsakademien blev Lindblad professor vid universitetet, där han tjänstgjorde till 1993. Lindblad har som forskare gästat högkvarteret för Europeiska sydobservatoriet (ESO) i Garching, Tyskland, och universitetet i Maryland, USA.

Lindblads forskningsintressen rör såväl vår hemgalax Vintergatan som andra galaxer. Han var omkring 1960 föregångare inom datorsimuleringar av galaxers spiralstruktur. Stavspiralgalaxen NGC 1365 (se bild nedan) uppmärksammas särskilt i Lindblads forskning. Han har varit pionjär på att i studiet av stavspiralgalaxer kombinera observationer från olika delar av spektrum med teoretiskt arbete. I Vintergatan har Lindblad upptäckt en fördelning av neutralt väte i den interstellära rymden som numera kallas Lindblads ring. Denna fördelning hänger samman med Goulds bälte, en ring av stjärnor i Vintergatan. Se vidare bibliografin från ADS över Lindblads arbeten.

Bland de uppdrag Lindblad haft kan (i urval) nämnas prefekt för Stockholms observatorium, ledamot av ESOs råd, vice ordförande för Internationella Astronomiska Unionen, vice ordförande i Nationalkommittén för astronomi och sekreterare i Svenska astronomiska sällskapet. Lindblad är ledamot av Kungliga vetenskapsakademien och Det Norske Videnskaps-Akademi. Asteroiden (4043) Perolof är uppkallad efter honom.

Lindblad är alltjämt verksam som forskare, för närvarande genom att bidra till i en studie av vattenförekomsten i NGC 1365. Denna studie görs med hjälp av data från det svenska rymdteleskopet Odin och det europeiska rymdteleskopet Herschel. I oktober 2017 deltog Lindblad i den resa som Kungliga vetenskapsakademiens klass för astronomi och rymdvetenskap gjorde till teleskopen på La Palma, Kanarieöarna.

Institutionen för astronomi gratulerar på nittioårsdagen.

Den stora stavspiralgalaxen NGC 1365, belägen på 59 miljoner ljusårs avstånd i stjärnbilden Ugnen, har länge intresserat Per Olof Lindblad. Fotografi från det danska 1,5 m-teleskopet på La Silla, Chile. Foto: ESO/IDA/Gendler/Ovaldsen/Thöne/Feron.
Den stora stavspiralgalaxen NGC 1365, belägen på 59 miljoner ljusårs avstånd i stjärnbilden Ugnen, har länge intresserat Per Olof Lindblad. Fotografi från det danska 1,5 m-teleskopet på La Silla, Chile. Foto: ESO/IDA/Gendler/Ovaldsen/Thöne/Feron.

 

 

Tack till Aage Sandqvist för underlag till texten ovan.