Sex planeter i systemet TOI-178
En konstnärs version av planeterna i systemet TOI-178. Bild: ESO.

Planeternas storlekar och massor följer emellertid inget ordnat mönster, vilket blir en utmaning att förklara med nuvarande  planetbildningsteorier.
Studien har nu publicerats i Astronomy & Astrophysics med Adrien Leleu från universiteten i Geneve och Bern som ledare för forskningslaget, där också 5 svenska forskare deltar varav två från Institutionen för astronomi, Stockholms universitet: Alexis Brandeker och Göran Olofsson.

Läs mer om upptäckten i pressmeddelandet från Europeiska Sydobservatoriet (ESO):
https://www.eso.org/public/news/eso2102/