Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet har beslutat att fördela nio miljoner kronor per år under fem år till sex yngre forskare verksamma inom fakulteten. Forskarna har valts ut efter deras möjligheter att under de kommande åren bli nationellt ledande och internationellt framstående inom sina områden. Göran Östlin, professor och prefekt vid Institutionen för astronomi, är en av de utvalda forskarna.

Göran Östlins forskning handlar om galaxer, deras egenskaper och uppkomst. Han har framför allt studerat egenskaperna hos unga galaxer för att ur detta dra kunskaper om hur de första galaxerna bildades när universum var ungt. För sina studier använder han kraftfulla teleskop, bland annat Hubble Space Telescope, där han har varit den flitigaste svenska användaren.

Nyhetsnotis på Stockholms universitets hemsida Kontakt:

Göran Östlin, Tfn: 08-5537 8513, ostlin@astro.su.se