I slutskedet av sina liv går alla stjärnor som väger mellan ca 0,8-8 solmassor genom en utvecklingsfas som kallas den asymptotiska jättegrenen (av engelskans, "Asymptotic Giant Stars, AGB"). AGB-stjärnorna utgör en viktig population, eftersom de producerar tyngre grundämnen, komplicerade molekyler och en betydande del av det stoft som återfinns i galaxer. De är dessutom fascinerande system i sig själva och kan studeras som astrofysikaliska laboratorium där olika fysikaliska och kemiska processer samverkar.

AGB-fasen karakteriseras av en intensiv massförlust från stjärnans yta. Massförlusten är den viktigaste processen under en AGB-stjärnas utveckling. Den bestämmer stjärnans livlängd samt mängden och sammansättningen av den gas som senare återvinns i galaxernas kemiska kretslopp. Massförlusten kan variera med flera storleksordningar från stjärna till stjärna och kan nå 0,0001 solmassor per år mot slutet av AGB-fasen. I avhandlingens första del utvärderas de osäkerheter som finns i de metoder som används för att uppskatta massförlusten.

Avhandlingens andra del behandlar AGB-stjärnor av s.k. S-typ. S-stjärnorna har ungefär lika mycket kol som syre i atmosfären och tros vara viktiga för att bättre förstå vilka mekanismer som styr massförlusten samt för att förstå den kemiska utvecklingen som sker under en AGB-stjärnas liv. I analysen beräknas massförlusten och halterna av kemiskt viktiga molekyler hos ett urval av 40 S-stjärnor.

Tid:

Torsdagen den 4 juni, kl. 10.00
Plats: FB42, AlbaNova universitetscentrum, Roslagstullsbacken 21

Länk:
Avhandlingsinformation Kontakt:

Sofia Ramstedt, Tfn: 08-5537 8550, sofia@astro.su.se