Partiell solförmörkelse 210610, en stund efter maximum, observerad från Stockholmsområdet. Bild: M. Näslund

 

Flera personer i institutionens personal medverkade i olika inslag för att uppmärksamma och  förklara den partiella solförmörkelsen den 10 juni 2021.