Europeiska sydobservatoriet (ESO) bygger just nu, i Chile,  E-ELT (European Extremely Large Telescope) som med en spegeldiameter på 39 meter kommer att vara världens största optiska teleskop när det står klart i mitten av 2020-talet. I utvecklingsarbetet för MOSAIC deltar svenska astronomer från Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet, Lunds och Uppsala universitet, samt Chalmers. MOSAIC kommer att kunna studera många astronomiska objekt samtidigt och kommer att bli ett kraftfullt verktyg för att utnyttja den enorma potentialen för nya upptäckter som finns hos E-ELT. Projektet leds av Francois Hammer från Parisobservatoriet och Göran Östlin från Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet är ledamot av styrgruppen för MOSAIC.

Genomskärning av MOSAIC (uppe till höger), den multiobjektspektrograf som ska användas på E-ELT. På bilden syns också E-ELT i sin kupol, mot en bakgrund av tusentals ljussvaga och avlägsna galaxer. Bild: NASA (bakgrund), ESO (teleskopet) och MOSAIC-konsortiet (instrumentritning).
Genomskärning av MOSAIC (uppe till höger), den multiobjektspektrograf som ska användas på E-ELT. På bilden syns också E-ELT i sin kupol, mot en bakgrund av tusentals ljussvaga och avlägsna galaxer. Bild: NASA (bakgrund), ESO (teleskopet) och MOSAIC-konsortiet (instrumentritning).
 

Kontakt: Göran Östlin