Stjärna slits sönder av supermassivt svart hål.
Illustration av en stjärna som dras in i ett supermassivt svart hål. Bild: ESO/M. Kornmesser

En stjärna som slits sönder av ett supermassivt svart hål - en sådan spektakulär händelse har observerats i olika våglängder med ett antal teleskop på olika platser, inklusive rymdbaserade teleskop. Material från stjärnan "spagettifieras" och dras in i det supermassiva svarta hålet, vilket även ger upphov till ljus, som kan detekteras. I projektet ingår bl.a. Anders Jerkstrand, verksam vid Institutionen för astronomi.

- Tidal Disruption Events (TDEs) är ljusstarka fenomen som uppstår då en stjärna passerar för nära ett supermassivt svart hål och slits sönder av tidvattenkrafter, berättar Anders. Den del av stjärnan som är närmast det svarta hålet känner en starkare gravitationskraft än motsatta sidan och stjärnan kan inte längre hålla ihop.

TDEs har gått från teoretiska förutsägelser till regelbundet observerade fenomen på bara några år. I den här artikeln presenteras observationer av den närmaste TDE:n hittills - från det supermassiva svarta hålet, med en massa av storleksordningen en miljon solmassor, i galaxen med det spännande namnet 2MASX J04463790-1013349.

Det är fortfarande oklart precis hur strålningen i en TDE uppstår och vilka områden runt omkring det svarta hålet som bidrar. Nyckeln till framsteg är omfattande observationer av spektrallinjer och deras utveckling i tiden, något som denna artikel bidrag stort med.
- Ett speciellt viktigt resultat är att en stor del av den sönderslitna stjärnan verkar ha slungats iväg bort från det svarta hålet istället för att lägga sig i en ansamlingsskiva runt det, avslutar Anders.

Upptäckten beskrivs av bl.a. Europeiska sydobservatoriets hemsida.