Pengarna ska användas till ett 5 år långt projekt för att studera supernovor. En supernova är en enorm explosion som uppstår när en massiv stjärna kollapsar. Vid institutionen för astronomi är man intresserad av att bättre förstå fysiken bakom explosionerna.

"Fram tills nu har man oftast upptäckt supernovor dagar eller veckor efter själva explosionen. I det här projektet hoppas vi hitta dem samma natt som de exploderar. På så sätt kan vi lära oss mera om stjärnorna som kollapsar", säger Jesper Sollerman.

Med i projektet finns också forskare från Fysikum. Där är man intresserad främst av en specifik typ av supernovor - typ 1a. Eftersom 1a-supernovor alltid är lika ljusstarka kan de användas för att mäta avståndet till avlägsna galaxer. Detta kan i sin tur användas för att studera universums expansion, vilket resulterade i 2011 års nobelpris i fysik.

Läs mer om forskningsanslaget.