Göran Scharmer, professor vid institutionen för astronomi och Kungl. Vetenskapsakademien, berättar om projektet ”Dynamics of the solar chromosphere”:

– Genom att utnyttja ett specialutvecklat filtersystem för det svenska 1-m solteleskopet på La Palma (SST) ska forskarna förklara upphettningen och de kraftfulla gasrörelserna i den magnetiskt dominerade kromosfären. Vårt utgångsläge är det bästa. Vi har ett världsledande teleskop som bevisligen ser mindre detaljer på solen än andra teleskop. Anslaget från stiftelsen möjliggör att vi kan utrusta detta teleskop med ett filtersystem med vilket vi kan mäta temperatur och hastigheter hos gasen i kromosfären med oöverträffad detaljrikedom. Dessutom finansierar anslaget nödvändiga tjänster för de forskare, doktorander och tekniker som behövs för att genomföra projektet. Detta bidrag är av oerhört stor betydelse för vår framtida forskning inom solfysik.

Läs mer.