Två astronomer från Stockholms universitet, Dan Kiselman och Jesper Sollerman, står tillsammans med Johan Kärnfelt, idehistoriker vid Göteborgs universitet för redaktörskapet. Boken är utgiven i Svenska astronomiska sällskapets regi av förlaget Vulkan och är en kalejdoskopisk betraktelse där 100 olika berättelser tillsammans ger en bild av en vetenskap i snabb utveckling och med starkt allmänintresse. Författarna består av en bred blandning av personer som ofta själva varit med och skapat den svenska astronomins historia. Världens största modell av solsystemet, bortglömda teleskop i skogen, svenska rymdprogrammet, dyngbaggar och björndjur är bara några av de astronomiska ämnen som avhandlas.