CHEOPS_ESA
Bild: ESA/ATG medialab

 

Uppskjutningen uppskjuten: ESA live. Nytt försök onsdag 9:54.

Den 17:e december kl. 9.54 svensk tid planeras rymdteleskopet CHEOPS att skjutas upp från Kourou, Franska Guyana. CHEOPS främsta uppgift är att karakterisera exoplaneter genom att mäta hur ljuset förändras när planeten går framför eller bakom sin stjärna.

Alexis Brandeker
Alexis Brandeker, Institutionen för astronomi, Stockholms universitet

Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet (SU) är ansvarig för det svenska tekniska bidraget till CHEOPS, som främst består av utvecklandet av en dataflödessimulator som simulerar hur data paketeras och transporteras från satelliten till markstationen. Utöver det tekniska bidraget bidrar SU även med vetenskapliga bidrag, tillsammans med grupper från Chalmers och Lunds universitet. Koordinator för de svenska bidragen är Alexis Brandeker vid Institutionen för astronomi, SU.