Stephan Rosswog och Jesper Sollerman vid Institutionen för
astronomi har beviljats ekonomiska medel från Vetenskapsrådet
till forskningsmiljön GREAT. Medsökande är Ariel Goobar (PI) och
Hiranya Peiris från Fysikum/OKC.

GREAT (Gravitationsstrålning och Elektromagnetiska
Astrofysikaliska Transienter) går ut på att för att knyta
samman observationer av elektromagnetisk strålning ("ljus")
med gravitationsvågor.